Label

Майкрософт пуска на пазара Windows Server 2016, System Center 2016

Публикувано на 19.10.2016 г. 0:00:00


От Kurt Mackie (12.10.2016г.)

Миналата сряда (12.10.2016) Майкрософт обявиха, че Windows Server 2016 и System Center 2016 са вече общодостъпни за ползване (GA - Generally Available).

Общодостъпност означава, че продуктите могат да бъдат закупени и използвани в работни среди. И двата продукта са лицензирани на базата на брой ядра, вместо предишния подход, който беше на база брой процесори. Като в допълнение, обявлението направено на 12.10.2016 за общодостъпност на Windows Server 2016 и System Center 2016 означава, че партньори на Майкрософт, които са доставчици на услуги могат дазапочнат да тестват Windows Server 2016 в техните центрове за данни.

Късно през септември и двата продукта бяха в ранен етап на „release-to-manufacturing“, като имаха и малка презентация в проведеното събитие на Майкрософт „Microsoft Ignite“. За повече информация .

Майкрософт бяха запазили подробностите за Windows Server 2016 и System Center 2016 специално за посетителите на събитието “Microsoft Ignite”. Много от сесиите са вече достъпни през портала на “Ignite”. За повече информация .

Дейностите на сесиите за Windows Server 2016 и System Center 2016 могат да бъдат намерени на тяхната страница. За повече информация .

Windows Server 2016 - Акценти

Майкрософт рекламира Windows Server 2016, като допълнителен напредък в подхода си за хибридни облачни услуги. „Хибридната“ част означава, че традиционния потребителски подход за поддръжка на сървърите от клиента може да се съчетае с услуги от типа Microsoft Azure и Office 365.

В известяването на Windows Server 2016, Майкрософт подчерта, че продукта е „създаден в центровете за данни на Azure“. Новият продукт има софтуерно дефинирани способности, които са създадени от опита на Майкрософт да управлява центровете за данни на Microsoft Azure. Майкрософт обяви, че „Docker Engine” е включен в цената на продукта.Улеснява безконфликтно използване на приложения използвайки „Windows Server Containers” или “Hyper-V Containers”(и двете използват технологията на „Docker Engine”). За повече информация .

Майкрософт посочва продуктовата си поддръжка за сървърни продукти (application server) на Windows Server 2016 в публикация на TechNet. Главните сървърни продукти, които все още не се поддържат от Windows Server 2016 включват: Skype for Business Server 2015, BizTalk Server 2016, Visual Studio Team Foundation Server 15 и Host Integration Server 2016. Изброените продукти ще бъдат поддържани от Windows Server 2016 в бъдеще, съобщи представител на Майкрософт. За повече информация .

Майкрософт предлага достъп до новата си сървърна технология чрез сравнително нов лицензионен вариант за лицензионна преносимост. Този вариант се отнася до всички текущи потребители на Windows Server, които притежават софтуерна осигуровка към лицензите си. Точно с помощта на този вариант на име „Azure Hybrid Use Benefit“, ако организация, която има инсталирани продукти на Windows Server, които са покрити от годишна програма за софтуерна осигуровка е възможна миграция от физическата им инфраструктура към Windows Server виртуални машини свързани към инфраструктурата на Microsoft Azure. За повече информация .

Windows Server 2016 е пуснат за общодостъпно теглене през портала на Майкрософт MSDN subscriber. За повече информация .

Пробния период на „Technet evaluation center“ е 180 дена. За повече информация .

System Center 2016 - Акценти

Oбявлението за общодостъпност на комплекта от продукти в microsoft system center 2016 означава, че всички негови компоненти са вече на разположение включително virtual machine manager, operations manager, orchestrator и service management automation, service manager, data protection manager и configuration manager. За повече информация .

180-дневна пробна версия е достъпна за теглене през порталa на майкрософт За повече информация .

Вместо да изброяват изчерпателни детайли за функционалност, от Майкрософт описаха следните акценти на комплекта от продукти System Center 2016:

- По-добро „време към полза“ с опростена инсталация, актуализация на версиите без нужно преинсталиране и автоматизирани работни потоци.
- Ефективни операции с подобрения в производителността и използваемостта на всички компоненти на System Center.
- По-голяма разнородност и облачно управление с по-висока поддръжка за LAMP Stack и VMware, включително мониторинг на ресурси и услуги в Azure и Amazon Web Services.

Има публикуван от Майкрософт документ, описващ акцентите на System Center 2016 (PDF).

Майкрософт също така предлага възможност за лицензиране на компонентите на System Center 2016 през абонамента „Operations Management Suite (OMS)”. OMS е решението на Майкрософт за управление на работни процеси в публичния облак. Има четири възможности за обслужване на OMS потребители: Insights & Analytics, Automation & Control, Security & Compliance, and Protection & Recovery. Заплащат се по отделно.

Различните компоненти на System Center 2016 идват с различни OMS възможности за обслужване. Например, Configuration Manager идва с OMS абонамент „Automation & Control“. Възможно е и добавянето на OMS услуги към вече съществуващ лиценз на System Center, което Майкрософт нарича "OMS Add-on for System Center." За да може тази добавка да бъде използвана, е нужно лиценза на System Center да има действаща софтуерна осигуровка. Повече информация за лицензионните опции на System Center-OMS могат да бъдат намерени в списъка с данни за цени и лицензиране на OMS (PDF).

SCCM Current Branch vs. LTSB

Обявлението за общодостъпност на System Center 2016 беше съпътствано с новини, че system center configuration manager (sccm) вече достигна версия 1606. За повече информация .

Oбикновено, нови версии на sccm се появяват в sccm's update and servicing, когато са налични. версия 1606 може да бъде изтеглена и от абонаментната страница на MSDN. За повече информация .

За разлика от останалите компоненти на System Center 2016, SCCM беше издаден миналата година, за да не изостава пред по-честия период на обновления на операционната система Windows 10. Първоначалната версия на SCCM издадена на декември 2015 на беше 1511. Към момента, Майкрософт обновява SCCM два-три пъти годишно.

Едно разграничение, което трябва да се отбележи, е че компонента Configuration Manager в пакета от компоненти System Center 2016 трябва да се разглежда, като “Long-Term Servicing Branch” (LTSB). За разлика от „Current Branch“ SCCM, Configuration Manager LTSB има 10 годишен продуктов „жизнен цикъл“. LTSB е създаден за организации, изискващи по-редки обновления на Windows 10, като например организации, използващи устройства предназначени за медицинска дейност.

Наскоро от Майкрософт обясниха, че текущия SCCM следва нов модел за поддръжка „Modern Lifecycle Policy“. Към този нов модел, организациите ще имат зачестени продуктови обновления, но също така ще получават и предизвестие от една година преди поддръжката на даден продукт (под тази политика) да бъде прекратена. За повече информация .

Докато 10-годишения продуктов жизнен цикъл на Configuration Manager LTSB изглежда, като по-добрия избор. Причината в това е, че Майкрософт премахва поддръжката на част от функциите на Configuration Manager LTSB. Следва описание на липсващите функции на Configuration Manager LTSB:

- Поддръжка за Windows 10 Current Branch (CB) и Current Branch for Business (CBB)
- Поддръжка за бъдещи издания на Windows 10 LTSB и Windows Server
- Windows 10 Servicing Dashboard и Servicing Plans
- Възможността за добавяне на абонамент към, което спира употребата на hybrid mdm и on-premises mdm Microsoft Intune За повече информация .
- Asset Intelligence Облачно базирана „Разпределителна точка (Distribution Point)"
- Поддръжка за Exchange Online/Exchange Connector

За повече информация .

Очевидно, причината защо Configuration Manager LTSB е толкова ограничен, е заради редките обновления, поради което Майкрософт премахна поддръжката за продукти, които зависят от чести обновления.

С помощта на софтуерна осигуровка (Software Assurance), потребителите, които използват Configuration Manager LTSB могат да се преместят към модел “Current Branch for Business“ (CBB).

System Center 2016 е LTSB (long term service branch) издание, което ще ползва 2016 в името си. Това включва SCCM 2016, LTSB издание на SCCM. Клиенти, покрити със софтуерна осигуровка могат да се възползват от SCCM Current Branch for Business(CBB), като пълноправна част от лицензирането си. Изданието CBB “Update” има чести обновления и може да бъде използвано с всички компоненти на System Center 2016. Основната разлика между изданията SCCM 2016 и SCCM “Update”, е че изданията „Update” предоставя гъвкав достъп до нови функции с чести обновления.

Миналата седмица, Майкрософт също обявиха, че документацията на System Center Configuration Manager е била преместена от TechNet към нов портал за документи (docs.microsoft.com) За повече информация .

Документациите за издания 2007 и 2012 на configuration manager ще останат в портала на technet.

← НАЗАД